เลขเด็ดงวดนี้ออก 000-020 แนวทางเลขเด็ดงวดหน้า

สามตัวบนงวดนี้ออก 000 

งวดต่อไปเล่น 308-384-338 

สองตัวบนเล่น 38-80-48-43-03
สามตัวล่างเล่น 416-980 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 22-27-77-31-13-04

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 2

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 001

งวดต่อไปเล่น 156-169-036

สองตัวบนเล่น 16-65-53-96-63
สามตัวล่างเล่น 520-384 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 23-28-20-37-78-05-41

วิ่งบน   6
วิ่งล่าง 8

สามตัวบนงวดนี้ออก 002

งวดต่อไปเล่น 738-830-902

สองตัวบนเล่น 73-78-98-39-23
สามตัวล่างเล่น 164-593 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 06-66-51-42-33-57-47-52-22-44

วิ่งบน   3
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 003

งวดต่อไปเล่น 093-641-506

สองตัวบนเล่น 93-98-94-34-19
สามตัวล่างเล่น 654-398 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 07-16-34-47-57-42-25

วิ่งบน   4
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 004

งวดต่อไปเล่น 40-593-314

สองตัวบนเล่น 45-49-59-41-43
สามตัวล่างเล่น 045-683 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 17-26-35-44-91-67-12-29-08

วิ่งบน   5
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 005

งวดต่อไปเล่น 538-630-916

สองตัวบนเล่น 58-53-68-95-15
สามตัวล่างเล่น 964-387 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 18-27-63-54-09-22-77

วิ่งบน   6
วิ่งล่าง 2

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 006

งวดต่อไปเล่น 785-638-730

สองตัวบนเล่น 78-85-83-75-36
สามตัวล่างเล่น 128-432 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 55-10-19-28-37-64-22-88

วิ่งบน   4
วิ่งล่าง 1

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 007

งวดต่อไปเล่น 783-832-730

สองตัวบนเล่น 78-73-83-23-30
สามตัวล่างเล่น 910-675 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 11-69-79-17-67-12-83-74-65-29

วิ่งบน   8
วิ่งล่าง 2

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 008

งวดต่อไปเล่น 890-936-834

สองตัวบนเล่น 89-93-84-43-83
สามตัวล่างเล่น 244-572 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 70-78-73-82-32-20-11

วิ่งบน   9
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 009

งวดต่อไปเล่น 156-983-960

สองตัวบนเล่น 15-16-56-59-98
สามตัวล่างเล่น 474-015 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 79-76-92-62-21-03

วิ่งบน   9
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 010

งวดต่อไปเล่น 138-806-431

สองตัวบนเล่น 13-18-38-86-14-84-64-63-30-34
สามตัวล่างเล่น 980-614 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 50-46-91-28-37-55-10-23

วิ่งบน   3
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 011

งวดต่อไปเล่น 291-387-034

สองตัวบนเล่น 29-93-23-17-34
สามตัวล่างเล่น 705-632 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 06-15-24-33-38-30-96

วิ่งบน   2
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 012

งวดต่อไปเล่น 045-356-841

สองตัวบนเล่น 45-48-34-41-85
สามตัวล่างเล่น 980-227 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 07-16-25-34-16-69

วิ่งบน   3
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 013

งวดต่อไปเล่น 487-563-980

สองตัวบนเล่น 78-47-58-49-90
สามตัวล่างเล่น 569-056 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 08-17-26-53-44-34

วิ่งบน   4
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 014

งวดต่อไปเล่น 459-632-593

สองตัวบนเล่น 45-49-59-32-93-35
สามตัวล่างเล่น 630-194 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 36-09-18-27-54-86-31

วิ่งบน   5
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 015

งวดต่อไปเล่น 732-630-789

สองตัวบนเล่น 32-37-27-79-89-36
สามตัวล่างเล่น 321-749 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 01-19-28-37-64-55-07-78

วิ่งบน   7
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 016

งวดต่อไปเล่น 830-783-572

สองตัวบนเล่น 78-73-85-25
สามตัวล่างเล่น913-124 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 47-83-29-56-11-30-08-00

วิ่งบน   7
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 017

งวดต่อไปเล่น 943-832-930

สองตัวบนเล่น 93-89-84-90-32
สามตัวล่างเล่น 554-668 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 12-39-48-75-66-01-63

วิ่งบน   9
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 018

งวดต่อไปเล่น 920-056-613

สองตัวบนเล่น 95-65-23-05
สามตัวล่างเล่น 220-198 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 12-38-00-88-33-033

วิ่งบน   0
วิ่งล่าง 2

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 019

งวดต่อไปเล่น 139-054-916

สองตัวบนเล่น 19-13-49-96-45
สามตัวล่างเล่น 134-178 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 04-13-22-36-39-44

วิ่งบน   0
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 020

งวดต่อไปเล่น 278-375-785

สองตัวบนเล่น 78-75-83-35-23-37
สามตัวล่างเล่น 078-842 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 06-51-42-33-47-52-57

วิ่งบน   3
วิ่งล่าง 4

 

 

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 000-020           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 021-040          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 041-060         

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 061-080           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 081-100          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 101-120

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 121-140           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 141-160          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 161-180   

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 181-200           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 201-220