เลขเด็ดงวดนี้ออก 021-040 แนวทางเลขเด็ดงวดหน้า

สามตัวบนงวดนี้ออก 021

งวดต่อไปเล่น 341-456-950

สองตัวบนเล่น 334-31-14-45-59-44-55
สามตัวล่างเล่น 478-163 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 07-16-25-34-48-33-44

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 022

งวดต่อไปเล่น 450-553-345

สองตัวบนเล่น 45-36-56-35-04
สามตัวล่างเล่น 178-620 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 88-44-71-26-36-45

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 023

งวดต่อไปเล่น 538-630-554

สองตัวบนเล่น 53-58-63-60
สามตัวล่างเล่น 333-842 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 09-18-27-45-36-44-55

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 024

งวดต่อไปเล่น 713-624-367

สองตัวบนเล่น 71-73-47-64-23
สามตัวล่างเล่น 945-143 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 10-28-19-37-46-55-56-44

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 025

งวดต่อไปเล่น 830-724-916

สองตัวบนเล่น 38-78-79-19-28
สามตัวล่างเล่น 954-143 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 47-29-38-56-44-77-45-25

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 026

งวดต่อไปเล่น 890-931-428 

สองตัวบนเล่น 89-90-93-34-48
สามตัวล่างเล่น 190-384 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 12-39-48-75-66-44-88-53

วิ่งบน  8
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 027

งวดต่อไปเล่น 079-954-169

สองตัวบนเล่น 07-09-97-90-54-56
สามตัวล่างเล่น 764-826 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 13-49-58-67-14

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 028

งวดต่อไปเล่น 903-830-125

สองตัวบนเล่น 03-38-25-12-31
สามตัวล่างเล่น 594-620 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 13-22-04-48-35-50

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 029

งวดต่อไปเล่น 256-921-138

สองตัวบนเล่น 25-26-65-69-23
สามตัวล่างเล่น 231-015 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 41-23-55-44-49

วิ่งบน  1
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 030

งวดต่อไปเล่น 359-461-430

สองตัวบนเล่น 35-39-59-46-16
สามตัวล่างเล่น 705-320 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 52-16-34-07-23-75-24

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 2

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 031

งวดต่อไปเล่น 553-496-538

สองตัวบนเล่น 35-34-96-38-58
สามตัวล่างเล่น 992-137 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 44-17-26-35-05-15-34

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 032

งวดต่อไปเล่น 331-574-726

สองตัวบนเล่น 13-26-45-57-72
สามตัวล่างเล่น 895-915 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 13-23-33-63-73-83

วิ่งบน  2
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 033

งวดต่อไปเล่น 331-574-726

สองตัวบนเล่น 13-26-45-57-72
สามตัวล่างเล่น 895-915 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 13-23-33-63-73-83

วิ่งบน  2
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 034

งวดต่อไปเล่น 472-541-764

สองตัวบนเล่น 27-45-47-64-75
สามตัวล่างเล่น 163-653 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 17-26-40-53-76-90

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 035

งวดต่อไปเล่น 339-397-952

สองตัวบนเล่น 33-37-39-52-95
สามตัวล่างเล่น 043-940 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 34-38-41-60-68-78

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 036

งวดต่อไปเล่น 098-163-887

สองตัวบนเล่น 09-89-87-30
สามตัวล่างเล่น 284-128 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 58-49-76-13-55-88

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 037

งวดต่อไปเล่น 069-560-216

สองตัวบนเล่น 306-09-69-59-18
สามตัวล่างเล่น 998-890 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 59-86-77-55-99-49-41

วิ่งบน  1
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 038

งวดต่อไปเล่น 213-198-941

สองตัวบนเล่น 21-13-23-89-94
สามตัวล่างเล่น 638-740 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 50-14-23-00-55-53

วิ่งบน  1
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 039

งวดต่อไปเล่น 256-338-913

สองตัวบนเล่น 52-26-65-89-32-12
สามตัวล่างเล่น 045-280 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 15-24-33-64-95-49

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 040

งวดต่อไปเล่น 553-459-150

สองตัวบนเล่น 35-45-15-49-59
สามตัวล่างเล่น 741-707 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 62-08-17-53-44-21

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 7

 

 

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 000-020           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 021-040          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 041-060         

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 061-080           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 081-100          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 101-120

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 121-140           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 141-160          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 161-180   

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 181-200           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 201-220