เลขเด็ดงวดนี้ออก 041-060 แนวทางเลขเด็ดงวดหน้า

สามตัวบนงวดนี้ออก 041

งวดต่อไปเล่น 653-560-591

สองตัวบนเล่น 53-36-15-69-05
สามตัวล่างเล่น 175-887 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 063-81-27-54-33-66

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 042

งวดต่อไปเล่น 730-617-795

สองตัวบนเล่น 73-36-95-69-30
สามตัวล่างเล่น 520-921 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 64-83-19-28-37-55

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 043

งวดต่อไปเล่น 730-789-673

สองตัวบนเล่น 73-78-79-93-07
สามตัวล่างเล่น 300-141 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 65-29-38-47-11-15

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 044

งวดต่อไปเล่น 954-826-930

สองตัวบนเล่น 95-34-58-38-30
สามตัวล่างเล่น 178-875 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 66-93-84-75-12-69-91

วิ่งบน 9
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 045

งวดต่อไปเล่น 095-650-001

สองตัวบนเล่น 09-05-01-00-06
สามตัวล่างเล่น 564-197 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 67-13-49-85-26

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 046

งวดต่อไปเล่น 067-193-719

สองตัวบนเล่น 06-07-67-19-17
สามตัวล่างเล่น 262-784 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 68-95-14-63-81

วิ่งบน  1
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 047

งวดต่อไปเล่น 220-143-014

สองตัวบนเล่น 02-01-34-14-30
สามตัวล่างเล่น 999-111-666
สองตัวล่างเล่น 69-78-15-66-99-61-91

วิ่งบน  2
วิ่งล่าง 1

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 048

งวดต่อไปเล่น 298-380-983

สองตัวบนเล่น 29-28-89-93-38
สามตัวล่างเล่น 955-122 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 06-15-24-33-00-66-63-90

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 049

งวดต่อไปเล่น 345-459-593

สองตัวบนเล่น 34-45-35-39-59
สามตัวล่างเล่น 698-905 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 16-07-25-34-11-66-91-96

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 050

งวดต่อไปเล่น 635-520-352

สองตัวบนเล่น 63-35-56-23-55
สามตัวล่างเล่น 261-608 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 27-81-09-00-99-63-54-22-77

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 051

งวดต่อไปเล่น 713-614-361

สองตัวบนเล่น 71-73-13-36-46
สามตัวล่างเล่น 054-282 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 73-01-91-28-37-46-55-77-33

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 052

งวดต่อไปเล่น 773-338-738

สองตัวบนเล่น 73-78-38-77-88-33
สามตัวล่างเล่น 140-054 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 74-83-92-11-65-77-44-27-45

วิ่งบน  8
วิ่งล่าง 2

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 053

งวดต่อไปเล่น 902-845-028

สองตัวบนเล่น 09-29-48-28-45
สามตัวล่างเล่น 847-563 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 75-93-84-66-12-78

วิ่งบน  8
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 054

งวดต่อไปเล่น 960-014-604

สองตัวบนเล่น 96-94-40-14
สามตัวล่างเล่น 847-563 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 76-94-58-13-26-77-66

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 055

งวดต่อไปเล่น 190 – 013-300

สองตัวบนเล่น 19-10-30-00-39
สามตัวล่างเล่น 766-514ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 77-14-95-86-27-49

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 056

งวดต่อไปเล่น 115-290-529

สองตัวบนเล่น 15-12-25-05-29-59-09
สามตัวล่างเล่น 857-385 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 78-96-15-77-88-07-08

วิ่งบน  2
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 057

งวดต่อไปเล่น 380-259-025

สองตัวบนเล่น 38-30-25-59
สามตัวล่างเล่น901-043 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 19-88-16-71-76-21-26-29-77-99

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 058

งวดต่อไปเล่น 466-631-315

สองตัวบนเล่น 46-66-63-43-51
สามตัวล่างเล่น 593-474 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 07-16-25-34-00-77

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 059

งวดต่อไปเล่น 598-894-480

สองตัวบนเล่น 59-58-89-49-48
สามตัวล่างเล่น 745-048 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 17-08-62-35-44

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 060

งวดต่อไปเล่น 719-963-765

สองตัวบนเล่น 71-79-19-96-63-65-91
สามตัวล่างเล่น 613-176 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 10-19-28-73-46-55-88-22

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 8

 

 

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 000-020           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 021-040          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 041-060         

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 061-080           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 081-100          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 101-120

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 121-140           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 141-160          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 161-180   

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 181-200           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 201-220