เลขเด็ดงวดนี้ออก 061-080 แนวทางเลขเด็ดงวดหน้า

สามตัวบนงวดนี้ออก 061

งวดต่อไปเล่น 754-852-748

สองตัวบนเล่น 57-54-47-82-25
สามตัวล่างเล่น 152-976 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 11-92-38-47-56-33-88

วิ่งบน  8
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 062

งวดต่อไปเล่น 842-916-429

สองตัวบนเล่น 84-82-24-49-46
สามตัวล่างเล่น 136-884 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 84-12-39-75-66-34-30-83-44

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 063

งวดต่อไปเล่น 980-005-085

สองตัวบนเล่น 98-90-05-85-00
สามตัวล่างเล่น 503421 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 85-13-94-76-84-53-88-55

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 064

งวดต่อไปเล่น 093-142-514

สองตัวบนเล่น 09-03-34-10-14
สามตัวล่างเล่น 984-391 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 86-89-14-59-77-08-60-88-66

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 065

งวดต่อไปเล่น 239-981-142

สองตัวบนเล่น 23-24-34-92-81-12-98
สามตัวล่างเล่น 721-230 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 87-15-69-82-73-70

วิ่งบน  2
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 066

งวดต่อไปเล่น 261-376-137

สองตัวบนเล่น 26-21-16-67-73
สามตัวล่างเล่น 936-943 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 88-16-79-38-38-03

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 067

งวดต่อไปเล่น 390-904-341

สองตัวบนเล่น 39-30-90-94-34
สามตัวล่างเล่น 789-012 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 89-17-86-81-93-90

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 068

งวดต่อไปเล่น 452-520-552

สองตัวบนเล่น 45-25-20-55-44-05
สามตัวล่างเล่น 593-491 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 08-17-26-35-44-38-30-00-88-33

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 069

งวดต่อไปเล่น 591-638-613

สองตัวบนเล่น 59-15-19-69-13
สามตัวล่างเล่น 647-304 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 81-99-88-11-89-86-13-10

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 070

งวดต่อไปเล่น 783-834-347

สองตัวบนเล่น 78-37-38-34-74
สามตัวล่างเล่น 517-548 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 29-11-38-47-56-97-26-21

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 071

งวดต่อไปเล่น 83-394-068

สองตัวบนเล่น 86-63-38-94-68
สามตัวล่างเล่น 491-753 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 29-11-38-47-56-97-26-21

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 2

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 072

งวดต่อไปเล่น 041-952-195

สองตัวบนเล่น 04-41-19-59-45
สามตัวล่างเล่น 008-142 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 94-85-76-13-95

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 073

งวดต่อไปเล่น 132-095-209

สองตัวบนเล่น 32-20-52-09-95
สามตัวล่างเล่น 658-774 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 95-86-77-14-94-16

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 074

งวดต่อไปเล่น 295-132-521

สองตัวบนเล่น 36-39-69-20-70
สามตัวล่างเล่น 169-888 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 97-88-92-16-62-72-99-77

วิ่งบน  2
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 075

งวดต่อไปเล่น 396-920-770

สองตัวบนเล่น 36-39-69-20-70
สามตัวล่างเล่น 169-888 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 97-88-92-16-62-72-99-77

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 076

งวดต่อไปเล่น 830-045-311

สองตัวบนเล่น 30-08-38-45-11
สามตัวล่างเล่น 426-150 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 98-17-93-90-38-13-63

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 077

งวดต่อไปเล่น 455-544-095

สองตัวบนเล่น 45-44-55-95-90-05
สามตัวล่างเล่น 397-092 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 99-19-96-16-18-00

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 078

งวดต่อไปเล่น 950-624-506

สองตัวบนเล่น 95-24-06-55
สามตัวล่างเล่น 902-280 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 90-18-27-63-45-99-00-93-98

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 079

งวดต่อไปเล่น 163-970-690

สองตัวบนเล่น 16-13-63-97-09
สามตัวล่างเล่น 475-216 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 91-10-28-37-46-55-96-99-66

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 080

งวดต่อไปเล่น 995-860-956

สองตัวบนเล่น 95-60-58-86-99
สามตัวล่างเล่น 909-270 ควรเล่นกลับไว้ก่อน
สองตัวล่างเล่น 91-10-28-37-46-55-96-99-66

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 0

 

 

 

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 000-020           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 021-040          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 041-060         

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 061-080           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 081-100          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 101-120

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 121-140           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 141-160          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 161-180   

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 181-200           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 201-220