เลขเด็ดงวดนี้ออก 081-100 แนวทางเลขเด็ดงวดหน้า

สามตัวบนงวดนี้ออก 081

งวดต่อไปเล่น 963-021-320                                         สองตัวบนเล่น 96-93-63-30-12
สามตัวล่างเล่น 267-545 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 03-21-08-33-88-83

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 082

งวดต่อไปเล่น 193-056-305                                         สองตัวบนเล่น 19-13-93-30-05
สามตัวล่างเล่น 832-621 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 04-22-31-05-34-38

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 083

งวดต่อไปเล่น 255-168-516                                         สองตัวบนเล่น 25-55-16-68-28
สามตัวล่างเล่น 359-278 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 05-00-55-14-25-53-58

วิ่งบน  1
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 084

งวดต่อไปเล่น 234-859-285                                         สองตัวบนเล่น 23-24-43-58-53
สามตัวล่างเล่น 140-165 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 06-15-24-33-09-36

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 085

งวดต่อไปเล่น 289-441-491                                         สองตัวบนเล่น 38-39-89-94-42-14-44-31
สามตัวล่างเล่น 546-044 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 16-24-52-34-07-20

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 086

งวดต่อไปเล่น 563-498-349                                         สองตัวบนเล่น 56-63-35-34-98
สามตัวล่างเล่น 832-621 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 17-35-44-26-08-33-88-00

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 087

งวดต่อไปเล่น 544-631-463                                         สองตัวบนเล่น 54-44-63-46-61-55
สามตัวล่างเล่น 701-916 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 39-09-18-27-36-54-00-96-66

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 088

งวดต่อไปเล่น 672-794-772                                         สองตัวบนเล่น 66-77-22-79-94-74
สามตัวล่างเล่น 259-200 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 00-33-88-03-08

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 089

งวดต่อไปเล่น 753-862-538                                         สองตัวบนเล่น 75-73-53-38-68-62
สามตัวล่างเล่น 124-061 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 01-36-09-93-89

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 090

งวดต่อไปเล่น 996-056-605                                         สองตัวบนเล่น 96-98-18-50-56
สามตัวล่างเล่น 359-511 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 12-03-11-22-17-62

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 1

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 091

งวดต่อไปเล่น 098-154-061                                         สองตัวบนเล่น 09-98-81-15-16
สามตัวล่างเล่น 528-969 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 12-03-11-22-17-62

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 092

งวดต่อไปเล่น 276-135-613                                         สองตัวบนเล่น 27-26-76-35-13
สามตัวล่างเล่น 431-439 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 14-23-03-34-58

วิ่งบน  1
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 093

งวดต่อไปเล่น 381-285-128                                         สองตัวบนเล่น 38-81-85-12-28
สามตัวล่างเล่น 982-122 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 42-33-06-15-41-65-59

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 094

งวดต่อไปเล่น 315-432-154                                         สองตัวบนเล่น 31-35-15-54-32
สามตัวล่างเล่น 546-004 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 27-16-07-52-34

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 095

งวดต่อไปเล่น 520-426-504                                         สองตัวบนเล่น 52-50-42-26-65
สามตัวล่างเล่น 510-778 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 17-26-35-44-08-03-00-88-33

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 096

งวดต่อไปเล่น 567-690-452                                         สองตัวบนเล่น 56-57-67-69-90
สามตัวล่างเล่น 246-332 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 18-72-63-54-90

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 097

งวดต่อไปเล่น 683-739-337                                         สองตัวบนเล่น 68-83-36-39-33-66
สามตัวล่างเล่น 683-405 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 19-28-37-46-55-10-00-11-99

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 098

งวดต่อไปเล่น 715-841-179                                        สองตัวบนเล่น 71-75-15-84-79
สามตัวล่างเล่น 143-976 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 10-19-28-37-46-55-11-00

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 1

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 099

งวดต่อไปเล่น 890-902-835                                         สองตัวบนเล่น 89-90-83-92-58
สามตัวล่างเล่น 910-862 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 11-16-19-66-99-02-96

วิ่งบน  8
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 100

งวดต่อไปเล่น 016-362-093                                         สองตัวบนเล่น 10-16-38-32-09
สามตัวล่างเล่น 607-954 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 22-27-77-13-04

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 2

 

 

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 000-020           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 021-040          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 041-060         

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 061-080           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 081-100          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 101-120

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 121-140           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 141-160          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 161-180   

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 181-200           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 201-220