เลขเด็ดงวดนี้ออก 101-120 แนวทางเลขเด็ดงวดหน้า

สามตัวบนงวดนี้ออก 101

งวดต่อไปเล่น 134-268-435                                         สองตัวบนเล่น 13-14-34-24-15
สามตัวล่างเล่น 051-233 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 23-28-20-37-78-05-41

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 102

งวดต่อไปเล่น 365-224-652                                         สองตัวบนเล่น 36-65-35-24-52
สามตัวล่างเล่น 563-309 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 06-66-51-42-33-57-47-52-22-44

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 103

งวดต่อไปเล่น 392-465-246                                         สองตัวบนเล่น 39-32-92-42-46
สามตัวล่างเล่น 447-050 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 07-16-34-47-57-42-25

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 104

งวดต่อไปเล่น 454-401-952                                         สองตัวบนเล่น 55-45-40-95-12-44
สามตัวล่างเล่น 374-299 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 17-26-35-44-91-67-12-29-08

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 105

งวดต่อไปเล่น 608-549-920                                         สองตัวบนเล่น 60-68-08-85-45
สามตัวล่างเล่น 169-449 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 18-27-63-54-09-22-77

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 2

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 106

งวดต่อไปเล่น 710-644-764                                         สองตัวบนเล่น 17-10-06-64-76
สามตัวล่างเล่น 394-338 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 55-10-19-28-37-64-22-88

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 1

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 107

งวดต่อไปเล่น 754-819-581                                         สองตัวบนเล่น 75-54-48-89-78
สามตัวล่างเล่น 495-505 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 11-69-79-17-67-12-83-74-65-29

วิ่งบน  8
วิ่งล่าง 2

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 108

งวดต่อไปเล่น 910-872-884                                        สองตัวบนเล่น 91-90-10-87-72
สามตัวล่างเล่น 749-090 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 07-78-73-82-32-20-11

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 109

งวดต่อไปเล่น 056-954-695                                        สองตัวบนเล่น 05-56-95-46-94
สามตัวล่างเล่น 473-304 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 79-76-17-92-62-21-03

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 110

งวดต่อไปเล่น 210-176-279                                        สองตัวบนเล่น 21-10-76-79-62
สามตัวล่างเล่น 072-655 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 50-46-91-28-37-55-10-23

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 111

งวดต่อไปเล่น 234-385-290                                        สองตัวบนเล่น 23-24-34-85-76
สามตัวล่างเล่น 703-113 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 06-15-24-33-38-30-96

วิ่งบน  2
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 112

งวดต่อไปเล่น 308-413-841                                       สองตัวบนเล่น 30-38-43-41
สามตัวล่างเล่น 265-116 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 07-16-25-34-19-69

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 113

งวดต่อไปเล่น 407-526-214                                        สองตัวบนเล่น 40-47-75-26-14
สามตัวล่างเล่น 211-422 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 08-17-26-53-44-34

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 114

งวดต่อไปเล่น 654-589-558                                        สองตัวบนเล่น 65-89-58-55
สามตัวล่างเล่น 353-753 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 36-09-18-27-63-54-86-31

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 115

งวดต่อไปเล่น 710-614-061                                        สองตัวบนเล่น 95-55-87-73-83
สามตัวล่างเล่น 940-281 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 01-19-28-37-64-55-07-78

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 116

งวดต่อไปเล่น 955-875-587                                        สองตัวบนเล่น 95-55-87-73-83
สามตัวล่างเล่น 709-128 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 47-83-29-56-11-30-08-00

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 117

งวดต่อไปเล่น 813-938-139                                        สองตัวบนเล่น 81-83-13-36-39
สามตัวล่างเล่น 513-426 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 12-39-48-75-66-06-63

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 118

งวดต่อไปเล่น 916-036-603                                        สองตัวบนเล่น 91-96-35-60-00
สามตัวล่างเล่น 855-566 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 12-38-00-88-33-03

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 119

งวดต่อไปเล่น 002-184-051                                       สองตัวบนเล่น 02-18-84-51-05
สามตัวล่างเล่น 477-802 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 04-13-22-36-39-44

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 120

งวดต่อไปเล่น 359-204-920                                       สองตัวบนเล่น 35-39-59-20-22
สามตัวล่างเล่น 823-142 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 06-51-42-33-47-52-57

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 7

 

 

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 000-020           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 021-040          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 041-060         

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 061-080           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 081-100          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 101-120

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 121-140           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 141-160          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 161-180   

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 181-200           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 201-220