เลขเด็ดงวดนี้ออก 121-140 แนวทางเลขเด็ดงวดหน้า

สามตัวบนงวดนี้ออก 121

งวดต่อไปเล่น 445-034-530                                         สองตัวบนเล่น 44-45-43-03-33
สามตัวล่างเล่น 611-948 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 07-16-25-34-48-33-44

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 122

งวดต่อไปเล่น 531-408-314                                        สองตัวบนเล่น 53-31-08-14-34
สามตัวล่างเล่น 059-626 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 88-44-71-26-35-45

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 123

งวดต่อไปเล่น 693-504-668                                         สองตัวบนเล่น 69-93-63-66-68
สามตัวล่างเล่น 381-547 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 09-18-27-45-36-44-55

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 124

งวดต่อไปเล่น 604-730-471                                         สองตัวบนเล่น 60-47-71-67-07
สามตัวล่างเล่น 182-894 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 10-28-19-37-46-55-65-44

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 125

งวดต่อไปเล่น 778-805-820                                         สองตัวบนเล่น 78-72-82-02-06
สามตัวล่างเล่น 327-604 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 47-29-38-56-44-77-45-25

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 126

งวดต่อไปเล่น 950-876-087                                         สองตัวบนเล่น 95-50-87-76-08
สามตัวล่างเล่น 754-551 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 12-39-48-75-66-44-88-53

วิ่งบน  8
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 127

งวดต่อไปเล่น 943-370-098                                         สองตัวบนเล่น 13-49-58-67-14
สามตัวล่างเล่น 792-242 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 13-49-58-67-14

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 128

งวดต่อไปเล่น 093-154-315                                         สองตัวบนเล่น 04-93-15-31-35
สามตัวล่างเล่น 428-156 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 13-22-04-48-35-50

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 129

งวดต่อไปเล่น 128-204-816                                         สองตัวบนเล่น 12-18-28-81-21-16-04
สามตัวล่างเล่น 378-870 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 41-23-55-44-49

วิ่งบน  1
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 130

งวดต่อไปเล่น 432-354-235                                         สองตัวบนเล่น 43-42-35-23-45
สามตัวล่างเล่น 031-421 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 52-16-34-07-23-75-24

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 2

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 131

งวดต่อไปเล่น 481-520-416                                         สองตัวบนเล่น 48-15-41-16-52
สามตัวล่างเล่น 411-723 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 44-17-28-35-05-15-34

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 132

งวดต่อไปเล่น 554-644-546                                         สองตัวบนเล่น 54-44-46-56-55-66
สามตัวล่างเล่น 862-787 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 45-49-18-27-36-44-55

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 133

งวดต่อไปเล่น 712-638-126                                         สองตัวบนเล่น 71-72-26-35-12
สามตัวล่างเล่น 174-072 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 10-19-28-37-48-55

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 134

งวดต่อไปเล่น 889-708-976                                         สองตัวบนเล่น 88-89-97-76-70
สามตัวล่างเล่น 182-592 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 29-38-47-56-55-66-15-46

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 135

งวดต่อไปเล่น 812-901-290                                         สองตัวบนเล่น 81-62-12-29-90
สามตัวล่างเล่น 024-034 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 12-39-48-75-66-47-42-25

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 136

งวดต่อไปเล่น 084-901-849                                         สองตัวบนเล่น 08-84-01-49-90
สามตัวล่างเล่น 743-513 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 58-49-76-13-55-88

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 137

งวดต่อไปเล่น 004-136-416                                         สองตัวบนเล่น 00-03-41-16-36-46
สามตัวล่างเล่น 940-208 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 59-86-77-55-99-49-41

วิ่งบน  1
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 138

งวดต่อไปเล่น 165-228-652                                         สองตัวบนเล่น 16-65-28-25-22-11
สามตัวล่างเล่น 086-208 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 50-14-23-00-55-53

วิ่งบน  1
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 139

งวดต่อไปเล่น 358-291-582                                         สองตัวบนเล่น 35-58-29-91-92-21
สามตัวล่างเล่น 609-502 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 15-24-33-64-95-49

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 140

งวดต่อไปเล่น 567-413-641                                         สองตัวบนเล่น 56-67-74-36-13
สามตัวล่างเล่น 110-502 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 62-08-17-53-44-21

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 7

 

 

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 000-020           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 021-040          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 041-060         

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 061-080           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 081-100          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 101-120

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 121-140           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 141-160          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 161-180   

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 181-200           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 201-220