เลขเด็ดงวดนี้ออก 141-160 แนวทางเลขเด็ดงวดหน้า

สามตัวบนงวดนี้ออก 141

งวดต่อไปเล่น 587-649-547                                         สองตัวบนเล่น 58-87-57-64-49
สามตัวล่างเล่น 124-390 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 63-81-27-54-33-66

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 142

งวดต่อไปเล่น 631-742-317                                         สองตัวบนเล่น 63-31-17-42-23
สามตัวล่างเล่น 633-120 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 64-83-19-28-37-55

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 143

งวดต่อไปเล่น 791-805-716                                         สองตัวบนเล่น 79-71-19-85-18
สามตัวล่างเล่น 585-876 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 65-29-38-47-11-15

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 144

งวดต่อไปเล่น 884-948-849                                         สองตัวบนเล่น 88-99-84-98-49-64
สามตัวล่างเล่น 902-095 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 66-93-84-79-12-69-91

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 145

งวดต่อไปเล่น 091-952-195                                         สองตัวบนเล่น 09-01-19-95-15
สามตัวล่างเล่น 791-241 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 67-13-49-85-26

วิ่งบน  2
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 146

งวดต่อไปเล่น 053-174-317                                         สองตัวบนเล่น 05-53-17-74-37
สามตัวล่างเล่น 841-088 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 68-86-95-14-63-61

วิ่งบน  1
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 147

งวดต่อไปเล่น 296-168-916                                         สองตัวบนเล่น 29-96-61-68-19
สามตัวล่างเล่น 496-183 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 69-78-15-66-99-61-19

วิ่งบน  2
วิ่งล่าง 1

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 148

งวดต่อไปเล่น 234-321-268                                         สองตัวบนเล่น 23-24-34-68-62
สามตัวล่างเล่น 219-352 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 06-15-24-33-00-66-63-90

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 149

งวดต่อไปเล่น 361-416-640                                         สองตัวบนเล่น 36-31-61-41-48
สามตัวล่างเล่น 652-504 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 16-07-25-34-11-66-91-96

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 150

งวดต่อไปเล่น 572-632-253                                         สองตัวบนเล่น 57-52-27-32-53
สามตัวล่างเล่น 915-349 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 27-81-09-00-99-63-54-22-77

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 151

งวดต่อไปเล่น 640-745-074                                         สองตัวบนเล่น 64-70-45-74-06
สามตัวล่างเล่น 613-176 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 73-01-91-28-37-46-55-77-33

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 152

งวดต่อไปเล่น 770-834-083                                         สองตัวบนเล่น 77-70-83-84-08-88
สามตัวล่างเล่น 651-152 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 74-83-92-11-65-77-44-27-45

วิ่งบน  8
วิ่งล่าง 2

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 153

งวดต่อไปเล่น 815-987-159                                         สองตัวบนเล่น 81-15-59-19-87
สามตัวล่างเล่น 923-136 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 75-93-84-66-12-78

วิ่งบน  8
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 154

งวดต่อไปเล่น 090-912-054                                         สองตัวบนเล่น 09-00-05-40-95-55
สามตัวล่างเล่น ———— ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 76-94-58-18-36-26-77-66

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 155

งวดต่อไปเล่น 042-176-217                                         สองตัวบนเล่น 02-42-17-87-21
สามตัวล่างเล่น 984-886 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 77-14-95-86-27-49

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 156

งวดต่อไปเล่น 205-118-012                                         สองตัวบนเล่น 20-52-18-11-22-01
สามตัวล่างเล่น 159-721 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 78-96-15-77-88-07-08

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 157

งวดต่อไปเล่น 380-295-029                                         สองตัวบนเล่น 38-30-29-90-95
สามตัวล่างเล่น 936-943 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 79-88-16-71-76-21-26-29-77-99

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 158

งวดต่อไปเล่น 312-459-124                                         สองตัวบนเล่น 31-32-24-59-19
สามตัวล่างเล่น 789-012 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 07-16-25-34-00-77

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 159

งวดต่อไปเล่น 431-576-315                                         สองตัวบนเล่น 43-41-13-15-57
สามตัวล่างเล่น 539-491 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 17-08-62-35-44

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 160

งวดต่อไปเล่น 687-741-837                                         สองตัวบนเล่น 68-63-38-37-41
สามตัวล่างเล่น 647-304 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 10-19-28-73-46-55-88-22

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 8

 

 

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 000-020           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 021-040          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 041-060         

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 061-080           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 081-100          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 101-120

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 121-140           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 141-160          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 161-180   

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 181-200           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 201-220