เลขเด็ดงวดนี้ออก 161-180 แนวทางเลขเด็ดงวดหน้า

สามตัวบนงวดนี้ออก 161

งวดต่อไปเล่น 713-824-136                                         สองตัวบนเล่น 71-38-13-82-84
สามตัวล่างเล่น 512-540 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 11-92-38-47-56-33-88

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 162

งวดต่อไปเล่น 819-954-838                                         สองตัวบนเล่น 83-58-94-95-89
สามตัวล่างเล่น 227-188 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 84-12-39-75-66-34-30-88-44

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 163

งวดต่อไปเล่น 009-906-617                                         สองตัวบนเล่น 09-06-61-67-71
สามตัวล่างเล่น 778-384 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 85-13-94-76-84-53-88-55

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 164

งวดต่อไปเล่น 104-821-481                                         สองตัวบนเล่น 10-14-48-81-21
สามตัวล่างเล่น 598-772 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 86-89-14-59-77-08-60-88-66

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 165

งวดต่อไปเล่น 246-138-516                                        สองตัวบนเล่น 24-25-45-38-18
สามตัวล่างเล่น 655-504 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 187-15-69-82-73-70

วิ่งบน  2
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 166

งวดต่อไปเล่น 209-315-903                                         สองตัวบนเล่น 29-90-20-31-30
สามตัวล่างเล่น 832-002 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 88-16-79-08-38-03

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 167

งวดต่อไปเล่น 345-482-203                                         สองตัวบนเล่น 34-35-45-48-30
สามตัวล่างเล่น 761-058 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 89-17-86-81-93-90

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 168

งวดต่อไปเล่น 416-538-165                                         สองตัวบนเล่น 41-46-16-38-65
สามตัวล่างเล่น 833-686 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 08-17-26-35-44-38-30-00-88-33

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 169

งวดต่อไปเล่น 590-614-061                                         สองตัวบนเล่น 59-90-50-61-01
สามตัวล่างเล่น 696-393 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 81-99-88-11-89-86-13-10

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 170

งวดต่อไปเล่น 786-830-886                                         สองตัวบนเล่น 78-86-88-80-83-77
สามตัวล่างเล่น 801-200 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 29-11-38-47-56-97-26-21

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 171

งวดต่อไปเล่น 198-086-005                                         สองตัวบนเล่น 91-98-18-14-48
สามตัวล่างเล่น 451-424 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 93-98-90-31-36-38-48

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 172

งวดต่อไปเล่น 950-086-005                                         สองตัวบนเล่น 00-59-86-55-08-09
สามตัวล่างเล่น 703-436 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 94-85-76-13-95

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 4

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 173

งวดต่อไปเล่น 000-001-400                                         สองตัวบนเล่น 00-01-40-14
สามตัวล่างเล่น 887-169 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 95-86-77-14-94-16

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 174

งวดต่อไปเล่น 245-163-516                                         สองตัวบนเล่น 24-25-45-63-16
สามตัวล่างเล่น 046-208 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 96-78-15-66-99-16-19

วิ่งบน  2
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 175

งวดต่อไปเล่น 234-613-257                                         สองตัวบนเล่น 23-24-34-57-13
สามตัวล่างเล่น 150-586 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 97-88-92-16-72-99-77

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 176

งวดต่อไปเล่น 305-412-351                                         สองตัวบนเล่น 30-35-14-12-05
สามตัวล่างเล่น 193-397 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 98-17-93-90-38-13-63

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 177

งวดต่อไปเล่น 440-532-412                                         สองตัวบนเล่น 44-40-53-32-41-22
สามตัวล่างเล่น 006-554 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 99-91-96-16-18-00

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 178

งวดต่อไปเล่น 593-620-360                                         สองตัวบนเล่น 59-53-39-62-23
สามตัวล่างเล่น 039-031 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 90-18-27-63-45-99-00-93-98

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 179

งวดต่อไปเล่น 618-714-187                                         สองตัวบนเล่น 61-68-87-71-67
สามตัวล่างเล่น 433-909 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 91-10-28-37-46-55-96-99-66

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 180

งวดต่อไปเล่น 965-184-098                                         สองตัวบนเล่น 96-95-87-85-19
สามตัวล่างเล่น 234-267 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 02-11-87-30-38-70

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 0

 

 

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 000-020           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 021-040          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 041-060         

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 061-080           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 081-100          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 101-120

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 121-140           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 141-160          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 161-180   

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 181-200           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 201-220