เลขเด็ดงวดนี้ออก 181-200 แนวทางเลขเด็ดงวดหน้า

สามตัวบนงวดนี้ออก 181

งวดต่อไปเล่น 902-184-098                                         สองตัวบนเล่น 90-92-20-84-01
สามตัวล่างเล่น 832-621 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 03-21-08-33-88-38

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 182

งวดต่อไปเล่น 114-056-105                                         สองตัวบนเล่น 11-14-05-55-66-10-00
สามตัวล่างเล่น 602-395 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 04-22-31-05-34-38

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 183

งวดต่อไปเล่น 231-30—221                                         สองตัวบนเล่น 21-23-30-22-11-13
สามตัวล่างเล่น 778-140 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 05-00-55-14-23-53-58

วิ่งบน  1
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 184

งวดต่อไปเล่น 306-274-625                                         สองตัวบนเล่น 27-36-30-25-08
สามตัวล่างเล่น 584-151 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 06-15-24-33-09-38

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 6

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 185

งวดต่อไปเล่น 317-432-743                                         สองตัวบนเล่น 31-37-74-34-42
สามตัวล่างเล่น 675-369 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 16-25-34-07-20

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 186

งวดต่อไปเล่น 724-509-750                                         สองตัวบนเล่น 42-47-59-75-07
สามตัวล่างเล่น 477-276 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 17-35-44-26-08-33-88-00

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 8

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 187

งวดต่อไปเล่น 591-672-167                                         สองตัวบนเล่น 59-51-19-67-72
สามตัวล่างเล่น 493-213 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 39-09-18-27-36-54-00-99-66

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 188

งวดต่อไปเล่น 642-730-273                                         สองตัวบนเล่น 64-62-24-70-02
สามตัวล่างเล่น 265-801 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 00-33-88-03-08

วิ่งบน  6
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 189

งวดต่อไปเล่น 745-812-279                                         สองตัวบนเล่น 27-81-89-75-12
สามตัวล่างเล่น 029-504 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 01-36-09-93-89

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 190

งวดต่อไปเล่น 916-063-002                                         สองตัวบนเล่น 00-98-06-19-63
สามตัวล่างเล่น 068-478 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 12-03-11-22-17-62

วิ่งบน  9
วิ่งล่าง 1

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 191

งวดต่อไปเล่น 053-176-531                                         สองตัวบนเล่น 05-03-53-31-76
สามตัวล่างเล่น 873-005 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 13-22-44-76-69-08

วิ่งบน  0
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 192

งวดต่อไปเล่น 192-279-742                                         สองตัวบนเล่น 19-14-49-27-42
สามตัวล่างเล่น 228-862 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 14-23-05-34-58

วิ่งบน  1
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 193

งวดต่อไปเล่น 281-306-826                                         สองตัวบนเล่น 28-21-18-83-03
สามตัวล่างเล่น 453-005 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 42-33-06-15-41-65-59

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 5

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 194

งวดต่อไปเล่น 333-413-368                                         สองตัวบนเล่น 33-34-31-14-36-44
สามตัวล่างเล่น 536-358 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 27-16-07-52-34

วิ่งบน  3
วิ่งล่าง 7

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 195

งวดต่อไปเล่น 490-531-405                                         สองตัวบนเล่น 49-90-40-53-50
สามตัวล่างเล่น 582-396 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 17-26-35-44-08-03-00-88-33

วิ่งบน  4
วิ่งล่าง 3

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 196

งวดต่อไปเล่น 520-671-567                                         สองตัวบนเล่น 52-50-02-67-58
สามตัวล่างเล่น 193-585 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 18-72-63-54-46-90

วิ่งบน  5
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 197

งวดต่อไปเล่น 613-715-365                                         สองตัวบนเล่น 61-63-17-16-53
สามตัวล่างเล่น 605-378 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 19-28-37-46-55-10-00-11-99

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 0

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 198

งวดต่อไปเล่น 713-804-280                                         สองตัวบนเล่น 72-80-28-48-70
สามตัวล่างเล่น 905-385 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 10-19-28-37-46-55-11-00

วิ่งบน  7
วิ่งล่าง 1

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 199

งวดต่อไปเล่น 817-905-785                                         สองตัวบนเล่น 85-75-87-90-95
สามตัวล่างเล่น 137-745 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 11-16-19-66-99-02-96

วิ่งบน  8
วิ่งล่าง 9

 

สามตัวบนงวดนี้ออก 200

งวดต่อไปเล่น 302-813-821                                         สองตัวบนเล่น 30-31-28-21-38
สามตัวล่างเล่น 206-782 ควรเล่นกลับไว้ก่อน                    สองตัวล่างเล่น 22-04-13-39-27

วิ่งบน  2
วิ่งล่าง 4

 

 

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 000-020           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 021-040          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 041-060         

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 061-080           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 081-100          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 101-120

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 121-140           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 141-160          เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 161-180   

เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 181-200           เลขเด็ดงวดนี้ออก ลำดับที่ 201-220